Geschiedenis

Chantal Braive, stichter van vzw Le Bivouac, werkte sinds december 1968 als sociaal assistent bij Clinique la Ramée. In die tijd waren er weinig mogelijkheden voor professionele herclassificatie of huisvesting voor mensen met psychische problemen, daarom was het zo moeilijk om een plek te vinden voor professionele en sociale rehabilitatie, of huisvesting in gezinsverband.

Zo kwam Chantal Braive op het idee en de wens om een rehabilitatiecentrum met pensionfaciliteiten te openen, waar deze mensen geholpen kunnen worden in hun verlangen om te rehabiliteren en een normaal leven te leiden.

Met de hulp van Olivier Collon (jurist) en zijn collega’s die bij Ramée werkten, Monique Taymans (psycholoog) en Annie Muraille (psychiater), richtte Chantal Braive de vzw Le Bivouac op 31 juli 1972 op.

De verschillende financiële en praktische hulpmiddelen (het Echevinat aux œuvres sociales van de gemeente Ukkel, de vzw Les Amis de la Ramée, de Rotarac Cercle Polaris de Halle, verschillende mecenassen en vrijwilligers) maakten dit project mogelijk en op 2 april 1973 verwelkomde Le Bivouac zijn eerste gasten.